335/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΔΗΚΕΠΑΚΑ, οικονομικού έτους 2012

335/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΔΗΚΕΠΑΚΑ, οικονομικού έτους 2012