314/2018 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αποδοχή δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου από τον κ. Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο

314/2018 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αποδοχή δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου από τον κ. Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο