021/2019 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αποδοχή δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου από τον κ. Νικόλαο Σβανά

021/2019 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αποδοχή δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου από τον κ. Νικόλαο Σβανά