482/2016 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αποδοχή της δωρεάν εκδήλωσης Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι από την εταιρεία «ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ»

482/2016 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αποδοχή της δωρεάν εκδήλωσης Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι από την εταιρεία «ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ»