329/2016 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την εγκεκριμένη Μελέτη Σήμανσης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦ. ΦΥΛΗΣ» καθώς και τις αλλαγές στη σήμανση των κόμβων Λ. Θηβών – Αγ. Νικολάου & Μενελάου & Ερμιόνης, Λ. Θηβών – Θεσσαλονίκης και Λ. Θηβών – Πριάμου

329/2016 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την εγκεκριμένη Μελέτη Σήμανσης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦ. ΦΥΛΗΣ» καθώς και τις αλλαγές στη σήμανση των κόμβων Λ. Θηβών – Αγ. Νικολάου & Μενελάου & Ερμιόνης, Λ. Θηβών – Θεσσαλονίκης και Λ. Θηβών – Πριάμου

329/2016 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την εγκεκριμένη Μελέτη Σήμανσης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦ. ΦΥΛΗΣ» καθώς και τις αλλαγές στη σήμανση των κόμβων Λ. Θηβών – Αγ. Νικολάου & Μενελάου & Ερμιόνης, Λ. Θηβών – Θεσσαλονίκης και Λ. Θηβών – Πριάμου