018/2018 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την Κυκλοφοριακή Μελέτη και τη Μελέτη Φωτεινής Σηματοδότησης στην Λεωφ. Θηβών & Φλωρίνης (φάση Α) και στην Λεωφ. Θηβών & Αγ, Θεοδώρων (φάση Β) καθώς και για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου»

018/2018 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την Κυκλοφοριακή Μελέτη και τη Μελέτη Φωτεινής Σηματοδότησης στην Λεωφ. Θηβών & Φλωρίνης (φάση Α) και στην Λεωφ. Θηβών & Αγ, Θεοδώρων (φάση Β) καθώς και για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου»

018/2018 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την Κυκλοφοριακή Μελέτη και τη Μελέτη Φωτεινής Σηματοδότησης στην Λεωφ. Θηβών & Φλωρίνης (φάση Α) και στην Λεωφ. Θηβών & Αγ, Θεοδώρων (φάση Β) καθώς και για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου»