059/2018 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ήτοι στις τμηματικές καταλήψεις οδοστρώματος των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Λεωφόρου Θηβών, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου»

059/2018 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ήτοι στις τμηματικές καταλήψεις οδοστρώματος των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Λεωφόρου Θηβών, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου»

059/2018 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ήτοι στις τμηματικές καταλήψεις οδοστρώματος των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Λεωφόρου Θηβών, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Αττικής «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου»