238/2011 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον απολογισμό του πρώην Ν.Π. ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2010