251/2011 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον απολογισμό του πρώην Ν.Π. ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2011