251/2011 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον απολογισμό του πρώην Ν.Π. ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2011

251/2011 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον απολογισμό του πρώην Ν.Π. ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2011

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον απολογισμό του πρώην Ν.Π. ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2011

ADS2512011.pdfa