267/2011 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον απολογισμό του πρώην Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2010

267/2011 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον απολογισμό του πρώην Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2010

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον απολογισμό του πρώην Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2010

ADS2672011.pdfa