110/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της αποφάσεως του ΟΑΣΑ με υπ’ αριθμ. πρωτ. 8872/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/20-09-2012 που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο μας, λόγω των έργων στην Πλατεία Ιλίου

110/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της αποφάσεως του ΟΑΣΑ με υπ’ αριθμ. πρωτ. 8872/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/20-09-2012 που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο μας, λόγω των έργων στην Πλατεία Ιλίου