394/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της Αποφάσεως του ΟΑΣΑ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9998/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/27-11-2012 που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο μας, λόγω των έργων στην οδό Δωδεκανήσου

394/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της Αποφάσεως του ΟΑΣΑ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9998/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/27-11-2012 που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο μας, λόγω των έργων στην οδό Δωδεκανήσου