233/2018 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της νέας προτάσεως του ΟΑΣΑ για την τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 700 (Πετρούπολη [Αγ. Τριάδα] – Στ. Περιστερίου) με δημιουργία δύο νέων κυκλικών λεωφορειακών γραμμών 700 & 702

233/2018 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της νέας προτάσεως του ΟΑΣΑ για την τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 700 (Πετρούπολη [Αγ. Τριάδα] – Στ. Περιστερίου) με δημιουργία δύο νέων κυκλικών λεωφορειακών γραμμών 700 & 702

233/2018 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της νέας προτάσεως του ΟΑΣΑ για την τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 700 (Πετρούπολη [Αγ. Τριάδα] – Στ. Περιστερίου) με δημιουργία δύο νέων κυκλικών λεωφορειακών γραμμών 700 & 702