166/2018 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της προτάσεως του ΟΑΣΑ για την τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 700 (Πετρούπολη(Αγ. Τριάδα) – Στ. Περιστερίου)

166/2018 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της προτάσεως του ΟΑΣΑ για την τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 700 (Πετρούπολη(Αγ. Τριάδα) – Στ. Περιστερίου)