223/2011 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2011

223/2011 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2011

Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2011

ADS2232011.pdfa