400/2012 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.KA Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2013