093/2011 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί του προϋπολογισμού του Ν.Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» οικονομικού έτους 2011

093/2011 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί του προϋπολογισμού του Ν.Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» οικονομικού έτους 2011

Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί του προϋπολογισμού του Ν.Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» οικονομικού έτους 2011

ads0932011.pdfa