222/2011 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.ΚΑ Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2011

222/2011 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.ΚΑ Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2011

Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.ΚΑ Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2011

ADS2222011.pdfa