155/2011 – Έλεγχος προϋπολογισμού α’ εξαμήνου οικονομικού έτους 2011