078/2011 – Έλεγχος προϋπολογισμού α’ τριμήνου οικονομικού έτους 201