311/2015 – Έξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-TERRAIN Ε.Π.Ε.» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου επί της οδού Ιγνατίου

311/2015 – Έξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-TERRAIN Ε.Π.Ε.» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου επί της οδού Ιγνατίου

311/2015 – Έξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-TERRAIN Ε.Π.Ε.» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου επί της οδού Ιγνατίου