154/2012 – Έξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Περιοδικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων»

154/2012 – Έξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Περιοδικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων»

Έξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Περιοδικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων»

AOE1542012.pdfa