231/2012 – Έξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Επισκευή μηχανήματος ARGON»

231/2012 – Έξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Επισκευή μηχανήματος ARGON»

Έξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Επισκευή μηχανήματος ARGON»

AOE2312012.pdfa