205/2012 – Ακύρωση διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας για τον κλιματισμό του Δημαρχείου»

205/2012 – Ακύρωση διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας για τον κλιματισμό του Δημαρχείου»

Ακύρωση διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας για τον κλιματισμό του Δημαρχείου»

AOE2052012.pdfa