144/2012 – Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 105/2012 Α.Δ.Σ. που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013»

144/2012 – Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 105/2012 Α.Δ.Σ. που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013»

Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 105/2012 Α.Δ.Σ. που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013»

ADS1442012.pdfa