278/2012 – Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 158/2012 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης που αφορά: 1) τη δημιουργία σταθμού ταξί επί της οδού Νέστορος και 2) την αντιδρόμηση της οδού Νέστορος για το τμήμα ανάμεσα στις οδούς Πρωτεσιλάου & Ιδομενέως

278/2012 – Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 158/2012 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης που αφορά: 1) τη δημιουργία σταθμού ταξί επί της οδού Νέστορος και 2) την αντιδρόμηση της οδού Νέστορος για το τμήμα ανάμεσα στις οδούς Πρωτεσιλάου & Ιδομενέως