301/2011 – Ακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2011»

301/2011 – Ακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2011»

Ακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2011»

aoe3012011.pdfa