142/2012 – Ακύρωση του διαγωνισμού «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013»