008/2018 – Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΚΥΛΙΚΕΙΟ, ιδιοκτησίας Αθανάσογλου Γεωργίου & ΣΙΑ Ο.Ε., επί της οδού Ιλίου & Ναυσικάς & Αθηνάς, στο Ίλιον λόγω ανάκλησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας

008/2018 – Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΚΥΛΙΚΕΙΟ, ιδιοκτησίας Αθανάσογλου Γεωργίου & ΣΙΑ Ο.Ε., επί της οδού Ιλίου & Ναυσικάς & Αθηνάς, στο Ίλιον λόγω ανάκλησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας