014/2018 – Ανάκληση άδειας ΚΥΕ (Καφετέρια- Μπαρ), επί των οδών Πάριδος 100 & Πηλέως & Αχιλλέως (Κ5), ιδιοκτησίας Λεώδη Σεραφείμ – Ιωάννη λόγω έλλειψης δημοτικής ενημερότητας

014/2018 – Ανάκληση άδειας ΚΥΕ (Καφετέρια- Μπαρ), επί των οδών Πάριδος 100 & Πηλέως & Αχιλλέως (Κ5), ιδιοκτησίας Λεώδη Σεραφείμ – Ιωάννη λόγω έλλειψης δημοτικής ενημερότητας