088/2016 – Ανάκληση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

088/2016 – Ανάκληση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος