010/2018 – Ανάκληση γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας KYE (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ), ιδιοκτησίας Μπακόπουλου Φώτιου, επί της οδού Μενελάου & Αχιλλέως 74, στο Ίλιον λόγω ανάκλησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας

010/2018 – Ανάκληση γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας KYE (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ), ιδιοκτησίας Μπακόπουλου Φώτιου, επί της οδού Μενελάου & Αχιλλέως 74, στο Ίλιον λόγω ανάκλησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας