009/2018 – Ανάκληση γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας KYE (Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος – Αναψυχής), ιδιοκτησίας Γ. Α. ΚΟΡΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., επί της οδού Ατρέως 4 & Μενελάου & Αχιλλέως, στο Ίλιον λόγω ανάκλησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

009/2018 – Ανάκληση γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας KYE (Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος – Αναψυχής), ιδιοκτησίας Γ. Α. ΚΟΡΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., επί της οδού Ατρέως 4 & Μενελάου & Αχιλλέως, στο Ίλιον λόγω ανάκλησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

009/2018 – Ανάκληση γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας KYE (Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος – Αναψυχής), ιδιοκτησίας Γ. Α. ΚΟΡΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., επί της οδού Ατρέως 4 & Μενελάου & Αχιλλέως, στο Ίλιον λόγω ανάκλησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας.