121/2012 – Ανάκληση και χορήγηση νέας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «MIKTO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» στην “Ελληνική Διατροφή Καταστήματα” Α.Ε, επί των Αίαντος 59 & Αθηνάς 37 (Κ3), στο Ίλιον

121/2012 – Ανάκληση και χορήγηση νέας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «MIKTO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» στην “Ελληνική Διατροφή Καταστήματα” Α.Ε, επί των Αίαντος 59 & Αθηνάς 37 (Κ3), στο Ίλιον

Τελευταία Νέα

121/2012 – Ανάκληση και χορήγηση νέας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «MIKTO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» στην “Ελληνική Διατροφή Καταστήματα” Α.Ε, επί των Αίαντος 59 & Αθηνάς 37 (Κ3), στο Ίλιον