146/2012 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ» στη Jumpo Α.Ε.Ε., εντός του Ο.Τ. 101 (Ψυχαγωγικό Κέντρο), στο Ίλιον

146/2012 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ» στη Jumpo Α.Ε.Ε., εντός του Ο.Τ. 101 (Ψυχαγωγικό Κέντρο), στο Ίλιον