146/2012 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ» στη Jumpo Α.Ε.Ε., εντός του Ο.Τ. 101 (Ψυχαγωγικό Κέντρο), στο Ίλιον

146/2012 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ» στη Jumpo Α.Ε.Ε., εντός του Ο.Τ. 101 (Ψυχαγωγικό Κέντρο), στο Ίλιον

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a