147/2012 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ» στον Παναγιωτόπουλο Γεώργιο, επί των οδών Ανδρέα Παπανδρέου 100 & Αλαμάνας 46, στο Ίλιον

147/2012 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ» στον Παναγιωτόπουλο Γεώργιο, επί των οδών Ανδρέα Παπανδρέου 100 & Αλαμάνας 46, στο Ίλιον