022/2013 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ στον Ιωάννη Παναγιώτη, επί της οδού Αγίου Νικολάου 30, στο Ίλιον

022/2013 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ στον Ιωάννη Παναγιώτη, επί της οδού Αγίου Νικολάου 30, στο Ίλιον