029/2013 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος» στoν Δερβένη Ιωάννη, επί των οδών Αίαντος 90 & Έκτορος 89 (Κ3), στο Ίλιον

029/2013 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος» στoν Δερβένη Ιωάννη, επί των οδών Αίαντος 90 & Έκτορος 89 (Κ3), στο Ίλιον

029/2013 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος» στoν Δερβένη Ιωάννη, επί των οδών Αίαντος 90 & Έκτορος 89 (Κ3), στο Ίλιον