055/2013 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος» στην Μήτκου Χρυσούλα, επί της οδού Πολυτέκνων 71, στο Ίλιον

055/2013 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος» στην Μήτκου Χρυσούλα, επί της οδού Πολυτέκνων 71, στο Ίλιον

055/2013 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος» στην Μήτκου Χρυσούλα, επί της οδού Πολυτέκνων 71, στο Ίλιον