081/2013 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος και χορήγηση νέας