122/2013 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικό & χονδρικό εμπόριο τροφίμων & ποτών – αναψυχής» στον Νικολάου Χρήστο του Κων/νου, επί της οδού Εκάβης 68, στο Ίλιον

122/2013 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικό & χονδρικό εμπόριο τροφίμων & ποτών – αναψυχής» στον Νικολάου Χρήστο του Κων/νου, επί της οδού Εκάβης 68, στο Ίλιον