152/2013 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών» στoν Παπαδάκη Κωνσταντίνο, επί της οδού Ιδομενέως 77, στο Ίλιον

152/2013 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών» στoν Παπαδάκη Κωνσταντίνο, επί της οδού Ιδομενέως 77, στο Ίλιον

152/2013 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών» στoν Παπαδάκη Κωνσταντίνο, επί της οδού Ιδομενέως 77, στο Ίλιον