016/2014 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση χονδρικού και λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (ντόνατς-γλυκίσματα)» στον Λειβαδάρο Στυλιανό, επί των οδών Ηρακλείτου 13 & Ιδομενέως 134, στο Ίλιον

016/2014 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση χονδρικού και λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (ντόνατς-γλυκίσματα)» στον Λειβαδάρο Στυλιανό, επί των οδών Ηρακλείτου 13 & Ιδομενέως 134, στο Ίλιον

016/2014 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση χονδρικού και λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (ντόνατς-γλυκίσματα)» στον Λειβαδάρο Στυλιανό, επί των οδών Ηρακλείτου 13 & Ιδομενέως 134, στο Ίλιον