101/2014 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κομμωτήριο)» στην Σταμπούλη Άννα του Νικολάου, επί των οδών Πάριδος 63 & Πρωτεσιλάου, στο Ίλιον.

101/2014 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κομμωτήριο)» στην Σταμπούλη Άννα του Νικολάου, επί των οδών Πάριδος 63 & Πρωτεσιλάου, στο Ίλιον.

101/2014 – Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κομμωτήριο)» στην Σταμπούλη Άννα του Νικολάου, επί των οδών Πάριδος 63 & Πρωτεσιλάου, στο Ίλιον.