115/2012 – Ανάκληση προέγκρισης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΥΡΕΙΟ» στον Rehmat Ali, επί της Λεωφ. Πετρουπόλεως 69, στο Ίλιον

115/2012 – Ανάκληση προέγκρισης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΥΡΕΙΟ» στον Rehmat Ali, επί της Λεωφ. Πετρουπόλεως 69, στο Ίλιον