009/2016 – Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 19083/10.05.2013 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ επί των οδών Αχιλλέως 76 & Μενελάου 135, ιδιοκτησίας Ε. Κατσίνιος – Ι. Κατσένιος Ο.Ε., λόγω ανάκλησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας

009/2016 – Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 19083/10.05.2013 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ επί των οδών Αχιλλέως 76 & Μενελάου 135, ιδιοκτησίας Ε. Κατσίνιος – Ι. Κατσένιος Ο.Ε., λόγω ανάκλησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας

009/2016 – Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 19083/10.05.2013 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ επί των οδών Αχιλλέως 76 & Μενελάου 135, ιδιοκτησίας Ε. Κατσίνιος – Ι. Κατσένιος Ο.Ε., λόγω ανάκλησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας