068/2016 – Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 50418/05-02-2008 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ», επί των οδών Νέστορος 121 & Πατρόκλου 68 (Κ2), ιδιοκτησίας Κωνσταντίνας Τσονάκα & Σία Ο.Ε, λόγω έλλειψης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας

068/2016 – Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 50418/05-02-2008 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ», επί των οδών Νέστορος 121 & Πατρόκλου 68 (Κ2), ιδιοκτησίας Κωνσταντίνας Τσονάκα & Σία Ο.Ε, λόγω έλλειψης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας

068/2016 – Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 50418/05-02-2008 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ», επί των οδών Νέστορος 121 & Πατρόκλου 68 (Κ2), ιδιοκτησίας Κωνσταντίνας Τσονάκα & Σία Ο.Ε, λόγω έλλειψης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας