068/2016 – Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 50418/05-02-2008 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ», επί των οδών Νέστορος 121 & Πατρόκλου 68 (Κ2), ιδιοκτησίας Κωνσταντίνας Τσονάκα & Σία Ο.Ε, λόγω έλλειψης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας

068/2016 – Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 50418/05-02-2008 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ», επί των οδών Νέστορος 121 & Πατρόκλου 68 (Κ2), ιδιοκτησίας Κωνσταντίνας Τσονάκα & Σία Ο.Ε, λόγω έλλειψης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a

068/2016 – Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 50418/05-02-2008 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ», επί των οδών Νέστορος 121 & Πατρόκλου 68 (Κ2), ιδιοκτησίας Κωνσταντίνας Τσονάκα & Σία Ο.Ε, λόγω έλλειψης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας