144/2013 – Ανάκληση της 358 ΑΑΥ που αφορά τη μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Ιλίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου