Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 56253/21-8-20 Ανακοίνωσης

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 56253/21-8-20 Ανακοίνωσης

Προβαίνουμε σήμερα την Τετάρτη 02-09-2020, στην ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων του γενικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, των πινάκων διοριστέων και του πίνακα απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 56253/21-8-20 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

56253 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑa

56253 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝa

56253 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (12 ΑΤΟΜΑ)a

56253 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (47 ΑΤΟΜΑ)a

56253 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (ΑΑ)a