Αναστολή λειτουργίας Βιβλιοθηκών Δήμου Ιλίου

Αναστολή λειτουργίας Βιβλιοθηκών Δήμου Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι,  λόγω των νέων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β΄) αναστέλλεται η λειτουργία των Βιβλιοθηκών έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται στους χώρους των Βιβλιοθηκών μόνο για διοικητικές και βιβλιοθηκονομικές εργασίες και δεν θα γίνεται χρήση του αναγνωστηρίου από το κοινό,  δανεισμός ή επιστροφή βιβλίων.

Για τα δανεισμένα βιβλία, που λήγει η προθεσμία χρέωσής τους μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, ισχύει η ανανέωση του δανεισμού τους έως την επαναλειτουργία των βιβλιοθηκών.

image

Αναστολή λειτουργίας Βιβλιοθηκών Δήμου Ιλίου a